Zwroty i reklamacje

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia produktu bez wad.

 2. W przypadku gdy zakupiony produkt jest wadliwy, Klient ma prawo do złożenia Sprzedającemu reklamacji z tytułu rękojmi (podstawa prawna: Kodeks Cywilny).

 3. Reklamacja powinna zostać złożona poprzez wiadomość e-mail na adres luizaporowska.sklep@gmail.com, w tytule wiadomości należy wpisać “Reklamacja do zamówienia nr…” (w miejscu kropek należy wpisać numer zamówienia, z którego pochodzi wadliwy produkt).

 4. W treści wiadomości e-mail należy podać powód reklamacji oraz dane Kupującego (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu), załączając zdjęcie wadliwego produktu, jeśli jest to możliwe. Jeśli nie ma możliwości przekazania zdjęcia, należy poinformować Sprzedawcę dlaczego.

 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail.

 6. W przypadku uznania reklamacji, produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (z powodu braku identycznego produktu), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny wadliwego produktu wraz z kosztem dostawy lub zaproponuje Klientowi inny dostępny w sklepie produkt o tej samej wartości.

 7. Klient wysyła wadliwy produkt z dołączonym paragonem zakupu na swój koszt na adres:
  Lui - Luiza Zaporowska
  ul. A. Świętochowskiego 1a
  21-400 Łuków

 1. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

Zwroty

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od momentu otrzymania produktu.

 2. Klient powinien powiadomić Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy wysyłając wiadomość email na adres: luizaporowska.sklep@gmail.com.

 3. Wraz z odsyłanym produktem do przesyłki należy dołączyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy (pobierz) oraz paragon fiskalny. Dołączenie paragonu fiskalnego jest podstawą do przyjęcia zwrotu.

 4. Produkty z kategorii "Joga z Lui" nie podlegają zwrotowi.