Formy płatności

  • przelew tradycyjny na konto Nest Bank: 51 1870 1045 2083 1050 1137 0001

    właściciel konta: Lui - Luiza Zaporowska
    dane adresowe: ul. A. Świętochowskiego 1a, 21-400 Łuków
    w tytule należy wpisać numer zamówienia : “zamówienie nr…”

  • gotówka w przypadku odbioru osobistego

  • system płatności Tpay.com
  • system płatności PayPal