Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klienta jest Sprzedawca (Lui - Luiza Zaporowska).

 2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym LUI jest wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celach:

  1. realizacji przepisów prawa,

  2. założenia konta, realizacji zamówienia, świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w regulaminie

  3. do wysyłki newslettera

  4. działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

 1. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę

 2. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy (luizaporowska.sklep@gmail.com).

 3. Niewyrażenie zgody, o której mowa powyżej, równoznaczne będzie z rezygnacją z zakupów w sklepie internetowym.

 4. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klienta są:

  1. w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej S. A., Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi

  2. odpowiednie organy państwowe (na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa).

 1. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzanych danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a w szczególności:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełniania oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,

  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, do którego zostały zebrane,

  3. sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (w przypadkach przewidzianych przepisami prawa) oraz prawo do żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, do którego zostały zebrane.

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie praw danych osobowych.

 2. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poóźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkĂłw technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 3. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 4. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 5. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http, w związku z czym, w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbą wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klient wszedł przez link, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

 6. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.

 7. Sprzedawca korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony przez Klienta, takie jak podstrony, które Klient wyświetlił, czas, jaki Klient spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics Sprzedawca zbiera dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies Klient może zadecydować, czy wyraża zgodę na zbieranie takich danych, czy nie.

Pliki cookies

 1. Podczas pierwszej wizyty klienta na stronie luizaporowska.pl, wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika może być utrudnione. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.